02 februar 2006

Oh world, what is wrong with you?


Jeg er så opprørt og forbannet at jeg ikke har noe annet valg enn å skrive et lite politisk innslag på denne bloggen (som egentlig bare skulle være om flytting fra Oslo til Bygda). Jeg har en engelsk blogg som en sjelden gang har et politisk innslag, men når følelsene er i opprør så har jeg ikke tid til å sette meg ned og skrive engelsk. Jeg følger herved Vampus' oppfordring om å publisere tegningene av Muhammed (faksimile Dagbladet).

Jeg har ingenting imot karikerte tegninger av meg selv, Gud, Allah, Buddah, Jahve, Shiva, Jesus, Paven, Odin, Zevs eller noen andre virkelige, fiktive, religiøse eller mytologiske figurer. Her er en side som viser bilder av Jesus.

Jeg respekterer også menneskers rett til å ha en tro og en overbevisning, men jeg respekterer absolutt ikke at en religion skal påtvinge sine dogmer på demokratiske og sekulære samfunn som Danmark og Norge. Skal vi virkelig ta hensyn til muslimer som krever at islamske lover skal gjelde universielt?!

Jeg finner det komplett uakseptabelt at muslimske samfunn, som i hovedsak IKKE er liberale og demokratiske og tolerante, skal diktere hva aviser i den vestlige verden skal trykke eller ikke. Skal vi la være å publisere noen få Muhammed-tegninger av redsel for represalier?!

I følge Koranen er det visstnok forbudt å portrettere Muhammed på noen som helst måte. Og det er godt mulig at det faktisk er sant, men når du kan kjøpe bilder av Muhammed på gata i Iran, så tyder jo det på at brudd på forbudet ikke akkurat fører til dødsstraff!! Snakker vi om dobbelmoral her?!

Tegningene Jyllands-Posten publiserte i september i fjor er ikke engang voldsomt støtende. Dette var tydligvis danske muslimer enig i. De fikk tak i tre andre tegninger som viste Muhammed med grisetryne, som pedofil og knelende i bønn mens han ble voldtatt av en hund. Og disse tegningene var lagd av muslimer selv!! Så dro noen danske muslimer til Midt-Østen med disse tegningene og brukte dem til å oppildne muslimer, skape reaksjoner og promotere hat overfor den vestlige verden. Burde ikke disse danske muslimene vært målet for drapstruslene? Eller er det sånn at det er greit å avbilde Muhammed så lenge du er muslim selv?

Takk og lov at motaksjonen nå vokser over hele den vestlige verden. Flere og flere aviser trykker disse tegningene for å vise solidaritet med Jyllands-Posten. I Frankrike, Tyskland, Island, Italia (LaStampa), Holland, Spania (El Periodico) og her i Norge tør pressen å publisere tegningene, selv om reaksjonene ikke uteblir. Den franske redaktøren fikk sparken, et par av de danske tegnerne har gått i skjul, nordmenn og dansker evakuerer Midt-Østen, ambassader blir bombetruet og evakuert og drapstruslene fortsetter å hagle over den vestlige verden og dens presse. Nå er også EUs Gaza-kontor omringet av væpnede muslimer.

Muslimene får rett og slett strykkarakter for disse infantile reaksjonene. Skulle jeg gidde å brenne flagg, komme med bombetrusler og drapstrusler, fordi Gilbert & Georges nye utstilling fremstiller Jesus som homofil? Tror dere NOEN her i Norge eller Danmark vil aksjonere på samme måte som muslimer i Midt-Østen gjør? Muslimene har absolutt ingen rett til å kreve en unnskyldning fra oss, det er VI som burde kreve en unnskyldning for deres voldelige reaksjoner!!

Jeg oppfordrer alle bloggere til å vise tegningene og jeg oppfordrer alle nordmenn til å støtte ADVAR, motaksjonen til den muslimske boikotten av danske varer.

6 kommentarer:

Marius Lundby sa...

Heidi Nordby og hennes kumpaner av ”blåbloggere” påberoper seg å kjempe for frihet uten å argumentere særlig langt for denne. Leser man videre i disse bloggene er det som regel en underliggende ”oss mot dem” tone. Mange av dem som deltar virker veldig umodne og usikre For meg minner de som om en ring av pedofile som utveksler bilder.

Mener du dette du bedriver hevder ytringsfriheten, så tilfeldig at denne kampanjen rider en bølge av anti-islamisme?

Det er klart at retten til å ytre seg må gjelde uten innskrenkninger, men i det ligger det samtidig et implisitt påbud om å bruke skjønn. Det er en uklarhet i debatten om ytringsfrihet slik den forekommer i bloggosfæren. Denne uklarheten ligger i oppfatningen om hva som egentlig er en verbal ytring. Spørsmålet er ganske typisk for 20.århundrets språkforskere.
Noen lingvister kaller også ”billedspråk” for tekst, men det du nå leser er til forskjell fra ”billedspråk” en ”verbaltekstlig” ytring. Tekst er en etterlikning av tale, okay, hva?
Bildets likehet med de fenomen som forekommer i virkelighet gir det mulighet for en hyperrealisme som teksten ikke har. Teksten har mer likhet med abstrakte tanker enn bildet, og gjennomskues derfor lettere av fornuften. Folk som har et annet språk vil ikke nødvendigvis forstå hvorfor du trykker et bilde, selv om de gjenkjenner bildet forstår de ikke konteksten.
Det er ikke sikkert at det er nødvendig å trykke hvert eneste bilde en finner støtende selv om en har mulighet til å gjøre det.
Det er ikke vanskelig å tenke seg muligheten for at noen kan lage bilder som ville være så støtende at de ville bli forbudt i Norge nå. Hva om for eksempel Magazinet trykket en serie barnepornografiske bilder i den hensikt å starte en debatt om ytringsfrihet? Ville ikke dette fylle den samme funksjon? Det har alltid vært en billedsensur som har syntes fornuftig. For min egen del håper jeg at det fortsatt ikke er lov til å trykke bilder av personer som er beruset uten deres uttrykkelige samtykke, men du må gjerne få skrive at jeg ”virket beruset”. Det jeg mener her er at overtredelse av billedforbudet i Islam virker like støtende på sunni-muslimer som barnepornografiske bilder virker på folk i Norge. Overtredelse av billedforbudet betyr for begge grupper at de berøves grunnleggende verdier i samfunnet og mister sin beskyttelse.


En fungerende offentlighet forutsetter en evne til dialog, som innebærer vilje til å la den andre komme til orde. Når vi likevel vet at mennesker i områder hvor Islam er dominerende, er fattige, uten utdannelse og under et ekstremt press, vet vi samtidig at de ikke har forutsetninger for å kunne oppfatte brudd på billedforbudet i sammenheng med en norsk ytringsfrihetsdebatt. Dermed tjener ikke yterligere publikasjon av støtende bilder noen annen hensikt enn å hausse opp den allmenne stemningen av hat og frykt. Habermas sin teori om transformasjon av den borgerlig offentlighet impliserer dessuten at denne må være permanent om den skulle fungere til demokratiets fordel. Dessuten kan ikke menensker som lever i helt eller delvis diktaturer regnes som en del av norskspråklig offentlighet. Det er et aspekt ved globalisering du ikke har tatt inn over deg (eller så har Unge Høyer noen fikse hjelpehypoteser spesielt for ”blåbloggere”).

Frigjøring som forutsetter polarisering bidrar til å styrke den strukturen en vil frigjøre seg fra.
Din frigjøring i form av å hevde ytringsfrihetsprinsippet gjennom publisering av bilder av en mann med skjegg, bryter av dialogen mellom sunni-muslimer og demokratiske krefter. Effekten av din aksjon blir derfor at patriarkatet og det føydale systemet innefor islam ikke bare opprettholdes, men det styrkes fordi tilslutningen til islamistene øker ved hets i vest.

Verdien av det bildet som blir publisert vil derfor i mye større grad være avhengig av i hvilken grad bildet har estetiske eller håndverksmessig kvalitet enn det publisering av verbalspråklige tekster er. Den estetiske ”ytring” står også i en sammenheng hvor det er åpenbart at tolkningen ikke er endelig gitt, i motsetning til vilkårlige publisering av bilder i bloggosfæren. Kunstutrykket har dessuten en individualisert avsender, en bloggkampanje har er derimot en kollektiv aksjon. Kunstuttrykk som Dror Feilers ”Snøhvit og sannhetens galskap” og Salman Rushdies ”Sataniske vers” blir derfor avgjørende forskjellig oppfattet også hos ekstremister. Da den Israelske ambassadøren angrep Dror Feilers arbeide var han fullstendig klar over at det var et kunstverk og kunne vurdere det i forhold til dette. De vi nå ser marsjerer på gatene i Gaza er derimot for stor del praktiske analfabeter, og de har ingen mulighet til å vurdere norskspråklig offentlighet. Når du vet at din ytring vil bli feil oppfattet har du egentlig et annet budskap en du tilsynelatende gir inntrykk av. Når du på forhånd vet at de bildene du i bloggen din publiserer vil bli oppfattet som hatmeldinger, er det jo også det budskapet ditt er: HAT.

Softtag sa...

Mange gode poenger her Marius, men parallellen til barneporno er litt søkt, selv om det belyser tabuer.

Jeg synes du burde legge denne kommentaren på flere av disse bloggene med Muhammed tegninger.

Softtag

Nymphidia sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Nymphidia sa...

Ærlig talt, for noe tull! Dette er det dummeste jeg har lest. Marius, du generaliserer og diskriminerer helt tydelig. Ikke har du tatt deg bryet med å lese denne bloggen heller, den kan absolutt ikke settes i båsen "blåblogg". Hva med å gidde å vise såpass respekt at du finner ut sånne ting først? Eller tenkte du at jeg kanskje ville være et lett offer og bøye meg for ditt forsøk på overveldende resonnement? Som overhodet ikke har hold i virkeligheten? Vet du hva, hvis ikke du har bedre ting å foreta deg, enn å kaste dritt på blogger som du velger å kalle "blåblogger", så synes jeg synd på deg og ditt ikke-eksisterende liv. Er det merkelig at denne saken har gått så langt når du er et tydelig eksempel på hvordan det er å plassere folk i bås? Jeg tror ikke at du engang leste gjennom de postene du postet denne kommentaren din på, du bare så at alle disse bloggene hadde tegningene av Muhammed i innlegget sitt og trakk dine konklusjoner deretter. Shame on you!

Anonym sa...

Marius Lundby, er du idiot? Tror ikke du kan ha tilegnet deg den aller minste kunnskap om hva du skriver om. Les litt om islam her. Og gi ikke opp før du har lest alt. Da har du kommet et langt skritt videre i å vite hva islam står for.http://www.fomi.nu/phpBB2/viewtopic.php?t=1627&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=5607b04ce33d965d8f16ddeeb6042f5c

Anonym sa...

Anonymous said...
Marius Lundby, er du idiot? Tror ikke du kan ha tilegnet deg den aller minste kunnskap om hva du skriver om. Les litt om islam her. Og gi ikke opp før du har lest alt. Da har du kommet et langt skritt videre i å vite hva islam står for.http://www.fomi.nu/phpBB2/viewtopic.php?t=1627&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=5607b04ce33d965d8f16ddeeb6042f5c

Vel, å linke til nazistsider er jo veldig seriøst i en debatt som denne, men du er unnskyldt fordi du ikke vet så mye ennå.

Tvi tvi.